Eskort och dispens

Vi tillhandahåller även Varningsbilar och Vägtransportledare för eskort av dispenstransporter samt ordnar med nödvändiga transporttillstånd.
Vi utför även rekognoseringsuppdrag för färdvägsintyg och så kallad "Route Survey" för transportprojekt som ska dokumenteras.