Här finner Du blanketter som kan vara bra att ha till dispenstransporter

Från och med den 1 mars 2015 har Trafikverket uppdaterat avsändarintyget som ska användas vid dispenstransporter och intyget är obligatorisk vid dispensansökningar. Nyheter för denna version är: Alla fält ska fyllas i. Observera att det är avsändaren och inte transportören som normalt ska fylla i intyget. Det är endast om det är en egen last (dvs. avsändaren är även transportör) som transportören ska intyga (då avses det med Ja vid "Egen last").