Vi byter lokaler

Från och med den 1 September 2016, kommer vi att byta lokaler.
Detta betyder att vi får ny besöks- och postadress. Vår nya adress är:

Pionvägen 5
862 34 Kvissleby