Utökning trailerflottan

Under december månad kommer trailerflottan att förstärkas med ytterligare några 17,5 m trailer till åkerier som kör för oss. Dessa trailer har bland annat hjulfickor som gör den lämplig att kör skogsmaskiner och har en lastkapacitet på ca 36-37 ton. De blir stationerad i Gävle, Sundsvall och Södertälje.