Förstärkning fordonsflottan

Tungdragarna har förstärkt fordonsflottan med ytterligare några utdragbara trailers.
Trailerekipagen kommer att användas vid både inrikes och utrikes transporter.
Dessa trailer klarar att lasta ca 35 ton delbar last vid inrikes transporter och ca 55 ton med dispens.