Utökning i flottan

Tungdragarna AB har utökat fordonflottan med en ny 4-axlad trailer som är utdragbar till 28 meter samt två stycken 13,6 m långa trailer, utdragbar till 19,6 m.
Alla trailer är lämplig till transporter av maskiner samt gods som är långt.